http://www.kindersteppen.nl

Voorwaarden

De site Kleurplaat.com is een verzameling van leuke kleurplaten. Aangezien de meeste kleurplaten auteursrechtelijk beschermd zijn, blijven deze ten alle tijde eigendom van desbetreffende rechthebbende partij. Kleurplaat.com is dus ook niet eigenaar van de op deze site aangeboden materialen en het gebruik van deze site is dan ook voor eigen rekening en risico. Kleurplaat.com kan dus nimmer aansprakelijk worden gesteld, voor welke consequenties in de breedste zin van het woord, ontstaan door het gebruik van onze site of haar materialen. Voor het gebruik van deze site worden door ons geen kosten in rekening gebracht, het gebruik is dus GRATIS.


Mocht u, als rechthebbende van materialen die op deze site staan, van mening zijn dat wij met plaatsing van uw materialen op onze site uw rechten/copyright schenden, verzoeken wij u vriendelijk om dit te melden aan ons via de contactpagina. Wij zullen dan gehoor geven aan uw verzoek en graag met u kijken in hoeverre de materialen verwijderd dienen te worden of op een andere wijze getoond dienen / mogen te worden.